Search for European Projects

pagace projektu Autobusem po Národním parku Šumava 2007 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0538)
Start date: Dec 17, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Od roku 1996 slouží v hlavní turistické prázdninové sezóně široké návštěvnické veřejnosti i místním obyvatelům NP Šumava veřejná autobusová doprava nazvaná Zelené autobusy. Přepravu s nimi využívá každý rok okolo 100 tisíc osob. Tento dopravní systém má provázanost na obdobný systém dopravy v Německu v NP Bavorský les.Takováto široká akceptace projektu by nebyla myslitelná bez jeho účinné propagace u veřejnosti. Za tím účelem jsou každoročně vydávány tiskové informační materiály, obsahující jízdní řády, tipy na výlety a přestupové možnosti mezi oběma systémy.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   69 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants