Search for European Projects

pagace Mikroregionu Zlatohorsko (Propagace Mikroregionu Zlatohorsko)
Start date: Jul 31, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je neinvestičního charakteru a bude zahrnovat propagaci všech obcí mikroregionu. Projekt navrhuje realizaci informačního systému v podobě venkovních map, směrovek k místním cílům. Bude vytvořeno logo mikroregionu, zhotoveny www stránky mikroregionu, bude připraveno prezentační vícejazyčné CD, budou vytištěny letáky, builletin se souhrnnými informacemi, turistické mapy s nákresem cyklostezek, běžecých tras, lyžařských sjezdovek, apod. Dále budou realizovány pohlednice pro potřeby veletrhů, seminářů, přednášek apod. Budou vytvořeny speciální balíčky pro obchodní a jiné partnery, které budou obsahovat soubor všech propagačních materiálů. Součástí projektu je realizace IC v Mikulovicích.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   950 958,90
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants