Search for European Projects

pagace koňské turistiky, agroturistiky a kulturních tradic mikroregionu Podlesí (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0202)
Start date: Sep 21, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Hlavním cílem projektu je rozšíření přeshraničních vztahů mezi rakouskou a českou stranou. Tato akce je pilotním projektem, na který by měla navazovat další spolupráce zejména v oblasti turistiky a cestovního ruchu zaměřeného na agroturistiku a to zejména jezdectví vzhledem k zapojení oblasti do mezinárodní sítě hipostezek. Projekt je rozdělen na dvě části. První akce proběhne začátkem listopadu. Jejím smyslem je zahájení zimního provozu kryté jízdárny. Při této příležitosti chceme upozornit veřejnost na nabízené možnosti, na aktivity v našem regionu a zároveň uspořádat slavnost. Jejím hlavním bodem budou ukázky jezdeckého umění a to jak westernového, tak anglického stylu v kryté jízdárně, ale je naplánován i doprovodný program jako divadelní, taneční a hudební vystoupení jihočeských souborů. Druhá akce proběhne druhou květnovou neděli. Název akce je Jarní vyhánění na Podlesí. Hlavním bodem akce je vyhnání stáda skotu ze zemědělského areálu (zimoviště) na pastvu pomocí lidí a koní. Dále bude po celý den probíhat tradiční jarmark. Vystoupí zde taneční, divadelní a hudební skupiny z Jižních Čech a také skupina historického šermu ze Strakonic. Obou akcí se zůčastní zastupci partnerů z rakouské strany. Po proběhnutí akcí z nich budou připraveny výstupy - fotogrfie, video a pod.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   92 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants