Search for European Projects

Outward Bound serving community
Start date: Mar 1, 2015, End date: May 1, 2016 PROJECT  FINISHED 

Longterm EVS project "Outward Bound serving community" organized by Outward Bound Croatia (OBC), will take place in Zagreb and Veliki Zitnik in Croatia. Four young people from Turkey, Germany, Slovakia and Italy will volunteer for 9 months in OBC office in Zagreb and in OBC educational centre in a small villlage Veliki Zitnik during OBC educational programs in nature. The aim of the project is to help young people improve their personal development, enhance employability and improve career prospects. During the volunteer service 4 young volunteers will be directly involved in the work of OBC, both in the office and outdoors programs. The emphasis will be on learning the importance and benefits of youth work providing additional sources and new forms of learning methods. The volunteers will work as part of organizing team for OB projects where they will acquire team-work skills, managerial and leadership skills, ability to communicate with the group, observe and evaluate group dynamics. During the realization of the projects and international youth exchanges their understanding and responsiveness to social, linguistic and cultural diversity will improve. They will be encouraged to plan, write and design their own project ideas, their presentation skills, self-confidence, creativity, sense of initiative and expression will develop. Intercultural environment, created by volunteers coming from different countries, as well as the structure of the programe will create a basis for a dialogue aimed at promoting solidarity, respect, social cohesion and tolerance among young people. Volunteers will develop and improve a range of skills and competences during their EVS experience – digital competences and media skills, social and civic competences, cultural awareness, communication in foreign languages. After the EVS volunteers will be encouraged to become active and important contributors in their communities implementing the knowledge and experience gained and promoting the visibility of youth organizations work, Erasmus+ program and EVS. Dugotrajni EVS „Outward Bound community service“organizira Hrvatska škola Outward Bound u Zagrebu i Velikom Zitniku. Četvero mladih iz Turske, Njemačke, Slovačke i Italije volontirat će 9 mjeseci u Outward Bound uredu u Zagrebu i Outward Bound edukacijskom centru u Velikom Žitniku u vrijeme održavanja Outward Bound edukacijskih programa u prirodi. Cilj projekta je pomoći mladim ljudima da poboljšaju svoj osobni razvoj, unaprijede mogućnosti zapošljavanja i izglede za razvoj karijere. Tijekom razdoblja volontiranja, 4 mlada volontera će biti izravno uključena u rad HŠOB, kako u uredu tako in a programima u prirodi. Naglasak projekta bit će na učenju važnosti i prednosti rada s mladima ujedno pružajući dodatne izvore i nove oblike metoda eduakcije. Volonteri će sudjelovati u radu organizacijskog tima na OB projektima gdje će steći vještine rada u timu, vještine upravljanja i vodstva, sposobnost komunikacije s grupom, promatranja i evaluacije grupne dinamike. Tijekom realizacije projekta i međunarodnih razmjena mladih poboljšat će se njihove sposobnosti razumijevanja i osjetljivosti socijalne, jezične i kulturne raznolikosti. Potaknut će ih se da planiraju, pišu i dizajniraju vlastite projekte, u okviru čega će razviti prezentacijske vještine, samopuzdanje, kreativnost, osjećaj inicijative i izražavanja. Interkulturalna okolina, stvorena na osnovi volontera iz različitih zemalja, kao i sama struktura programa stvorit će temelj za dijalog promovirajući solidarnost, poštovanje, socijalnu koheziju i toleranciju među mladima. Razvijat će i poboljšati niz vještina i kompetencija za vrijeme ovoga EVS projekta – digitalne kompetencije i medijske vještine, socijalne i građanske vještine, svijest o kulturnim razlikama, komunikacija na stranim jezicima. Nakon EVS projekta volontere će se potaknuti da postanu aktivni i značajni sudionici u svojoj lokalnoj zajednici pritom primjenjujući stečeno znanje i iskustvo i promovirajući vidljivost rada organizacija mladih, Erasumus + programa i EVS projekata.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

4 Partners Participants