Search for European Projects

OUTNÍ MÍSTO ŽAROŠICE – 1.Etapa – Venkovní sociální zázemí (POUTNÍ MÍSTO ŽAROŠICE – 1.Etapa – Venkovní sociální zázemí)
Start date: Sep 9, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt reší problematiku zachování domácí návštevnosti a zvýšení zahranicní návštevností v oblasti cestovního ruchu z hlediska príhranicního regionu. Také je v souladu se Strategií Jihomoravského kraje, opatrení 2.3.2.2 Podpora turistických produktu s tématikou církevních kulturních památek a poutních míst. Cílem opatrení je vytvorení projektu propagace a lepšího zprístupnení církevních památek pri respektování primerených zásad památkové péce a v souladu s církevními zásadami a rozšírení doprovodných služeb. Tím bude dosaženo zvýšení spokojenosti návštevníku, zvýšení jejich poctu i doby návštevy v kraji. Zvýšené príjmy z vetšího poctu turistu budou investovány do obnovy církevních kulturních památek a zlepšení služeb pro turisty. Projekt: POUTNÍ MÍSTO ŽAROŠICE – 1.ETAPA – Venkovní sociální zázemí Stavba a stavební práce jsou navrženy predevším za úcelem splnení hygienických požadavku poutního místa. Cílem projektu je upravit celé území poutního místa tak, aby došlo ke zvýšení spokojenosti návštevníku (predevším poutníku), kterí prijíždejí z blízkého i dalekého okolí a také ze Slovenska. Nove navržené objekty a stavební práce svým charakterem kvalitativne doplnují existující zástavbu poutního místa a farní zahrady. 1. etapa rekonstrukce potního místa spocívá ve vybudování hygienického zázemí. Prostory zázemí budou spocívat ze zdené zastrešené vytápené budovy (vnitrní WC a sociální zarízení) a mobilního zázemí (plocha na nichž budou na nejvetší akce umistovány mobilní bunky WC). Objekty zázemí (SO A01) budou napojeny na areálovou kanalizaci (SO A02), dále na areálový vodovod (SO A03) a areálový rozvod nízkého napetí ( SO A04). Vybudování sociálního zázemí pro úcastníky poutních setkání v obci Žarošice prispeje ke spokojenosti návštevníku (domácích i zahranicních – prevážne ze Slovenska) a zvýšení jejich poctu i délky doby pobytu v obci.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   3 675 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

2 Partners Participants