Search for European Projects

Otevření Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0175)
Start date: Aug 31, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Akce spojené s Otevřením Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně : 1) Představení činnosti občanského sdružení formou výstavy - Počátky průzkumu ropy a zemního plynu na rakousko-českém pomezí; 2) Setkání odborníků a pamětníků rozvoje naftového dobývání na Moravsko-Dolnorakouském pomezí v rámci uskutečněného semináře: Historie a současnost průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků ve Vídeňské pánvi s účastí zahraničního partnera projektu, který se zabývá průzkumem a těžbou přírodních uhlovodíků v Rakousku. Setkání bude doplněno společenským programem; 3) Vytvoření propagačních materiálů k otevření Muzea a pořádaných akcích;
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   254 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants