Search for European Projects

Otevření Mlynářské stezky (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0353)
Start date: Feb 23, 2006, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Mlynářská stezka je nadregionální cyklotrasa, hlavním motivem je historie mlynářství. Trasa o délce 172 km začíná v Novém Městě na Moravě, pokračuje přes Velké Meziříčí, Náměšť n. O., Jevišovice, Vranov n. D. a pokračuje až na území Dolního Rakouska. Cílovým bodem Mlynářské stezky je hraniční přechod Čížov-Hardegg, kde se napojuje na síť cyklotras a cyklostezek v Dolním Rakousku. Projekt „Otevření mlynářské stezky“ je další etapou dlouhodobého projektu a bezprostředně navazuje na projekt vyznačení a propagace Mlynářské stezky (žadatel město Náměšť n. O. - INTERREG IIIA). Projekt „Otevření mlynářské stezky“ je rozdělen na 3 dílčí aktivity: 1)Seminář k dosavadnímu průběhu projektu Mlynářská stezka. Cílem akce je seznámit partnery projektu a širokou veřejnost s dosavadním průběhem realizace projektu „Mlynářská stezka“ a dalším směrem jejího rozvoje. Seminář proběhne v býv. mlýně Hotel Jelínkova vila ve Velkém Meziříčí dne 24.2.2006. Na tiskové konferenci budou oficiálně představeny propag. materiály Mlynářské stezky (mapa a inf. brožurka) a webové stránky. 2) Slavnostní otevření Mlynářské stezky - proběhne 8.6.2006 v obci Bobrová za účasti partnerů projektu, medií a široké veřejnosti. Samotnému slavnostnímu otevření bude předcházet mediální kampaň na podporu tohoto tur. produktu. Uskutečněním Slavnostního otevření dojde k založení nové tradice setkávání na Mlynářské stezce (společenské ,kulturní a sportovní akce) a dojde k rozšíření okruhu partnerů projektu a aktivizaci občanských iniciativ. 3.Studijní cesta do Rakouska–za partnerem na zkušenou. Cílem je navštívit příhraniční region a získat zkušenosti s realizací a propagací podobných projektů, uplatnit postřehy v praxi a vyhledat další partnery pro pro budoucí zrcadlový projekt. Projekt vychází ze strategického dokumentu Program rozvoje Mikroregionu Novoměstsko (GaREP Brno, 2001), Cíl 1.A:Rozvoj cestovního ruchu a rekreace, propagace území - Směr1.A.1:Tvorba pro návštěvníky i místní obyvatele.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   122 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

6 Partners Participants