Search for European Projects

Osówka centrum tajemnic i przygody, budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego
Start date: Jan 4, 2004, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt polega na budowie obiektu obsługi ruchu turystycznego przy podziemiach Osówki we wsi Sierpnica, gmina Głuszyca. Uruchomienie obiektu pozwoli na kompleksowe zagospodarowanie Podziemnego Miasta Osówka - atrakcji, którą rocznie odwiedza ponad 50 tysięcy turystów. Podziemna trasa turystyczna powstała w 1996 roku w ramach projektu współfinansowanego z programu PHARE RAPID. Realizowany projekt jest kolejnym projektem realizującym udostępnienie podziemi dla turystów, wcześniejsze zadania były współfinansowane z programów PHARE RAPID oraz SAPARD. Uruchomienie obiektu pełniącego rolę gastronomiczną, informacyjną oraz konferencyjną pozwoli zakończyć wieloetapową inwestycję.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 70.1%   546 462,40
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants