Search for European Projects

Oslavy 60. výročí základní a mateřské školy (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0402)
Start date: Jul 30, 2006, End date: Jul 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu bude uspořádán dvoudenní kulturní program ve dnech 4. - 5. května 2007. Účastníci budou z řad široké veřejnosti. V pátek bude zahájena výstava fotografií. V sobotu se uskuteční prohlídka školy,sraz bývalých žáků školy, průvod obcí, dětské odpoledne na kterém vystoupí žáci MŠ a ZŠ místní i partnerské školy, večerní program a diskotéka. Akce se uskuteční v prostorách školy a v areálu parku obce Dlouhá Ves. Před vlastním průběhem oslav bude potřeba zajistit propagaci akce, připravit vhodné prostory a zajistit účast účinkujících. Součástí projektu bude vydání plakátů a pozvánek.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   82 110,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants