Search for European Projects

Oslavy 25 let založení sportovního oddílu basketbalu Slavonice a výročí 15-leté spolupráce s rakouskými partnery (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0542)
Start date: Feb 28, 2007, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Velmi intenzivně probíhá spolupráce mezi sportovními jednotami Slavonice a Dobersberg. Rovněž tak spolupráce mezi MěÚ Slavonice a obcí Dobersberg je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí nejen časté vzájemné návštěvy jejich představitelů, ale i dlouhodobé pořádání nejrůznějších akcí. Uvedená spolupráce vyústila v pravidelné organizování série zábavných a sportovních akcí. Návštěva na jednotlivých akcích je rok od roku vyšší, hlavně přibývá návštěvníků z Rakouska. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu českých a rakouských občanů je organizace stále obtížnější a finančně náročnější. Záměrem projektu je obohacení programové nabídky k využití volného času a uspořádání Oslav 25 založení sportovního oddílu basketbalu ve Slavonicích a výročí 15-leté spolupráce s rakouskými pertnery, za účasti rakouských sportovců, dětí a jejich rodičů, které umožní odstranění jazykových barier.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   45 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants