Search for European Projects

Oslavy 15. výročí samostatnosti obce Hamry (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0409)
Start date: Aug 20, 2006, End date: Aug 19, 2007 PROJECT  FINISHED 

V roce 2007 obec bude oslavovat 15. výročí samostatnosti . K této příležitosti chceme uspořádat oslavy spojené s setkáním rodáků německé národnosti. Oslavy budou probíhat uspořádáním koncertu v kostele, hudebními produkcemi, výstavami , společenskými akcemi a ohňostroje ve spolupráci s místními podnikateli a zájmovým sdružením KGH s cílem upevnění přátelství. Projekt navazuje na společnou opravu kostela P.M. Bolestné , česko -německý víkend, přípravu projektu Poutní místo Kreutzwinkel a v duchu rozvojové strategie přeshraničního sdružení Královský hvozd.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   81 554,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants