Search for European Projects

Orlické hory bez hranic
Start date: Apr 30, 2006, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na realizaci čtyř turistických produktů: 1) Panely s velkoplošnými panoramatickými mapami. Umístěné ve venkovním prostoru a opatřené důležitými informacemi, přispějí k zájmu turistů o představované česko-polské příhraničí. 2) Velkoplošné panoramatické mapy, které budou předány polskému partnerovi k propagaci novoměstské turistické lokality na polské straně. 3) Panoramatické mapy malého formátu v papírové podobě. 4) Vydání historické pohlednice, kde na tzv. Vogtově mapě je zobrazeno území, na kterém žili Češi a Poláci ve společném státě. Texty turistických produktů budou v česko-polské verzi.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.6%   191 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants