Search for European Projects

Ord utan gränser 2004-2006
Start date: Jul 19, 2004, End date: Oct 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Skapa och bibehålla varaktiga, systematiska former för kulturutväxling i regionen.Sprida och öka kunskapen om grannländernas litteratur. Inspirera till läsning av grannländernas litteratur på originalspråken. Underlätta flödet av grannlandslitteratur över gränsen. Utveckla internetanvändningen inom litteraturområdet.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details