Search for European Projects

Optimální využití biomasy, bioodpadů a odpadů jako alternativních energetických zdrojů v regionech Vysočina, Jižní Čecy, Waldviertel, Weinviertel. (CZ.04.4.83/5.1.00.1/0151)
Start date: Jun 30, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je vytvoření systému pro aplikaci Územní energetické koncepce Kraje Vysočina. Navržené výstupy budou optimalizovat využití regionálních energetických zdrojů v širších souvislostech. Budou zkoumány dopady ekonomické, sociální i enviromentální. Bude navržen systém komplexního hodnocení a stanovování priorit pro účinné budoucí realizace ve smyslu ochrany klimatu, vody a půdy v oblasti využívání alternativních zdrojů energie. Na realizaci projektu se bude podílet řada odborníků z energetických agentur, odborných i vedeckých pracovišť a z vysokých škol v České republiuce a v Rakousku.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   2 512 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants