Search for European Projects

OPTIGLAS
Start date: Apr 30, 2008, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Dit project investeert samen in een moderne onderzoeks- en voorlichtingsstructuur en bouwt een gezamenlijk kennisnetwerk op rond allerlei innovatieve themas in het kader van de glastuinbouwsector.Energiebesparing, nieuwe technologieën in de glastuinbouw, reductie van gewasbeschermingsmiddelen, planologie en clustering van glastuinbouw zijn de themas die hier aan bod komen. Achievements: Dit project investeerde in een moderne onderzoeks- en voorlichtingsstructuur en bouwde een kennisnetwerk op rond allerlei innovatieve themas in het kader van de glastuinbouwsector. Energiebesparing, nieuwe technologieën in de glastuinbouw, reductie van gewasbeschermingsmiddelen, planologie en clustering van glastuinbouw zijn de themas die hier voornamelijk aan bod kwamen.Dit project werd succesvol afgerond. De realisatie en inrichting van drie hypermoderne serres op het Proefcentrum Hoogstraten en in Terneuzen is een feit. De totstandkoming van deze serres gebeurde vanuit de basis, namelijk de telers. Via verschillende inspraaksessies en werkgroepen zijn drie serrecomplexen tot stand gekomen met volledige medewerking van de sector.De investeringen hebben hun doel niet gemist. We stellen vast dat de uitstraling van de projecten op het Proefcentrum Hoogstraten en op het POVLT de mogelijkheden tot het uitvoeren van onderzoek sterk hebben vergroot. De betrouwbaarheid van het onderzoek in nieuwe serres ligt significant hoger dan in de vroegere accommodatie.Ook het opleidingscentrum in Westdorpe (Terneuzen) is een succes. Heel wat mensen hebben een opleiding gekregen in de serres en hebben op deze wijze kennis gemaakt met de tuinbouwsector.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 48.7%   900 000,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants