Search for European Projects

Oprava silnice III/19919 Halže - Chodský Újezd (CZ.04.4.82/2.1.00.1/0094)
Start date: Oct 2, 2004, End date: Aug 1, 2006 PROJECT  FINISHED 

Jedná se o rozsáhlou opravu silnice III. třídy v délce 8 km. V rámci projektu bude položen nový povrch z asfaltového betonu. Celá oprava krytu je v jednotné technologii stanovené na základě provedené diagnostiky. Nejprve se provede seříznutí krajnic a očištění povrchu silnice metením včetně konečného omytí tlakovou vodou. Bude provedena výsprava výtluků a svěšených okrajů vozovky asfaltovým betonem. Na takto připravený povrch bude aplikován lepící mezivstřik z asfaltové emulze 0,25 kg/m2 a položena vyrovnávka příčného profilu v průměrné tloušťce 40 mm z asfaltového betonu velmi hrubého tř. II. K zajištění dokonalého spojení obrusné a podkladní vrstvy asfaltobetonů bude opět aplikován lepící mezivstřik asfaltovou emulzí 0,25 kg/m2. Konečnou fází opravy povrchu silnice bude položení krytové vrstvy z asfaltového betonu střednězrnného tř. II v tloušťce 40 mm. Součástí stavby bude rovněž povrchová úprava všech navazujících sjezdů a rozjezdů křižovatek, která je nezbytná k odstranění výškové diference, vzniklé navýšením nivelity komunikace. Krajnice budou po dokončení opravy krytu dosypány a zpevněny ve stávající šířce drceným kamenivem v průměrné tloušťce 100 mm.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   12 598 845,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants