Search for European Projects

Open your mind
Start date: Jan 20, 2015, End date: Apr 19, 2016 PROJECT  FINISHED 

"Išlaisvink savo mintis" - tai projektas, kuriame dalyvaus keturi savanoriai iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Vengrijos ir socialinės rizikos vaikai, kurie yra socialiai ir psichologiškai pažeisti bei gyvena institucijoje ir dažniausiai savo tėvus tik prisimena, bet jų nemato. Projekte dalyvaujantys savanoriai ir vaikai bus abipusiai įgalinti ir vieni kitus savo buvimo kartu augins. Kartu neformaliai mokysis, didins toleranciją, pakantumą tarpkultūrinėj erdvėje ir augins draugo atradimo džiaugsmą, nepaisant iš kokios šalies tu esi ir koks yra tavo socialinis statusas. Nuolat vyks komandinis darbas - vaikai-savanoriai ar vaikai-savanoriai-socialiniai darbuotojai. Pagrindinės šio projekto temos asmenų įtrauktis, kultūra ir kūrybiškumas bei mokymas ir mokymasis užsienio kalbų. Savanoriai apmokyti užsienio kalbos gebės mokyti mažiuosius ir ras žodžius prieiti prie specialiųjų poreikių vaikų, kuriems labiausiai reikia artimo ir žmogiško ryšio. 11 mėnesių trunkanti draugystė tikėtina išlaisvins projekto dalyvių mintis ir tai bus sėkmingiausios pamokos- veiklumas, pakantumas, toleracija, kantrybė ir artimas žmogiškas ryšys. Open your mind is project where will participate 4 volunteers from United Kingdom, Germany and Hungary and social risk children, who are socially and psychologically damaged, live in institution and often they remember their parents, but they can't to see them. In project participating volunteers and children will be empowered and for being together they will grow each other. Together in non-formal way they together will learn, makes bigger tolerance in intercultural sphere and will grow up enjoy of finding friend, despite from which country you are and how look likes your social status. Permanently will be work in teams - children-volunteers and children-volunteers-social workers. The main topics of the project are inclusion, culture, creativity, and teaching and learning foreign languages. Volunteers who will learn foreign language, than can teach little children and will find the words how to come near special needs children, who the most need safe relations with people. 11 month continuing friendship we hope that will open participants minds and it will be the most successful lessons - activity, tolerance, patience and closed people's relations.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

4 Partners Participants