Search for European Projects

Open Kvarken

Projektets bidrar till ett fördjupat gränsöverskridande samarbete inom ett nytt verksamhetsområde, med utgångspunkt från Kvarkenregionens kompletterande förutsättningar och behov. Målet är att skapa ett permanent resurscentrum i Kvarken med uppgift att undersöka, utveckla och implementera öppen källkodskonceptet i små och medelstora företag samt offentlig sektor. Vidare kommer projektet att gemensamt utveckla system för ärendehantering, programbank och webbmöten. Projektet bidrar till minskad miljöbelastning och gränsöverskridande tvåspråkighet, vilket är positivt för en hållbar utveckling.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 49.5%   850 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants