Search for European Projects

Opavsko a Ratibořsko - veletrhy 2007
Start date: Jul 27, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Podstatou projektu je společná prezentace regionů Opavska a Ratibořska na veletrzích cestovního ruchu. Tento projekt bude navazovat na obecně dobrou spolupráci mezi těmito regiony, která se na poli cestovního ruchu již dlouhou dobu objevuje. V rámci tohoto projektu budou prezentován cestovní ruch na Opavsku a Ratibořsku na třech výstavách cestovního ruchu - v Hradci Králové, Ostravě a Opoli (PL). Záměrně byla vybrána města, která se nacházejí v blízkosti česko-polské hranice. Prezentovány zde budou historické památky, zajímavá města a obce obou regionů, tipy pro volnočasové aktivity. Opomenuty ale nebudou ani služby cestovního ruchu, jako ubytovací, stravovací a dopravní možnosti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   125 175,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants