Search for European Projects

Once Upon A Time in Europe
Start date: Jan 15, 2016, End date: Oct 14, 2016 PROJECT  FINISHED 

Projemizin adın Once Upon a Time in Europe. Projemiz 06 - 13 Haziran 2016tarihleri arasında Adana,Türkiye'de gerçekleştirilecektir. Projemizde İtalya,Yunanistan,Polonya,Romanya ve Makedonya'dan katılımcılar yer alacaktır.Projemizin temalarıFarklı kültür,din ve ülkelerden gelen katılımcıların ön yargılarını kırmak ve Avrupa'daki kuruluşlar arasında yeni ortaklıklar kumkaktır. Projemizin temaları kültürlerarası öğrenme,demokrasi,insan hakları ve Avrupa vatandaşlığıdır. Sanatı (müzik,tiyatro,dans ve filmcilik) sosyal dahil etme için bir araç olarak kullanacağız. Projemizde insan hakları ,demokrasi, Avrupa vatandaşlığı,ırkçılık gibi konularda kısa filmler çececeğiz.Projemizin hedefleri- Farklı ülkelerdeki gençlik değişimlerinde yaşanan sık problemler ve çözümlerini belirlemek,- Uluslararası gençlik değişimleri hakkındaki iyi deneyimleri paylaşmak-Katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmek.-Katılımcıların kültürlerarası öğrenme,kültürlerarası diyalog, kültürel çeşitlilik gibi konularda bilgilerini geliştirmek-Katılımcıların birbirlerinin yaşam tarzlaını,gelenek ve göreneklerini anlamalarını sağlamak-Karşılıklı anlayışı geliştirmek-Avrupa Vatandaşlığı ,demokrasi , insan hakları hakkında farkındalığı artırmak.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

7 Partners Participants