Search for European Projects

Okolo Třeboně 2006 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0312)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Základním cílem projektu je posílení přeshraničního dopadu tradiční akce pořádané každoročně v regionu Třeboňska – festivalu Okolo Třeboně. Akce je každým rokem hojně navštěvována turisty nejen z blízkého okolí, ale přijíždí i řada návštěvníků ze vzdálenějších koutů republiky i ze sousedních států – nejčastěji právě z Rakouska. Cílem projektu je zajistit jednotlivým akcím festivalu větší publicitu na rakouské straně, oslovit větší množství rakouských zájemců a nabídnout více akcí, které mají přímý dopad i na rozvoj přeshraniční spolupráce. Současně je pro ročník 2006 festivalu Okolo Třeboně plánováno vystoupení rakouských kapel nebo uspořádání semináře s tématem seniorské problematiky. Cílovou skupinou projektu je především široká turistická veřejnost z ČR a Rakouska. V rámci této skupiny se pak předpokládá, že půjde převážně o zájemce o kulturní a sportovní turistiku. V rámci projektu se předpokládá zajištění tlumočení a překladů pro většinu aktivit, neboť je cílem oslovit v co největší možné míře i cílové skupiny z rakouské strany hranice. Projekt bude realizován ve spolupráci s rakouským partnerem, který má (stejně jako žadatele) řadu zkušeností s organizačním zajištěním obdobných akcí. Doba realizace projektu je plánována na 9 měsíců.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   59 290,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants