Search for European Projects

Összehangolt határon átnyúló természetvédelmi tevékenységek a magyar-szlovák Duna-szakasz mentén / Koordinované cezhraničné činnosti ochrany prírody pozdĺž maďarsko-slovenskému úseku Dunaja (NAT-NET-DUNA/DUNAJ)
Start date: Sep 9, 2012, End date: Sep 8, 2014 PROJECT  FINISHED 

mészeti értékek bemutatása céljából oly módon, hogy az ne károsítsa a védett területek élővilágát;- a határtérség védett növény- és állatfajait számba vevő közös jegyzék létrehozása összehangolt megközelítéssel, amely egyrészt a korábbi kutatási eredmények (HUSK/0801/2.2.1/0246) kiegészítéséül szolgál, másrészt lehetővé teszi a természeti védelem alatt álló területek körének további növelését a határ mindkét oldalán;- a helyi lakosság természetvédelmi tudatosságának növelése a határmenti térség természeti értékeinek védelme vonatkozásában;- magyarországi és szlovákiai természetvédelmi és egyéb szervezetek kapcsolatainak fejlesztése, hálózatépítése, együttműködésének erősítése.Fentiek alapján megállapítható, hogy a projekt céljai elsősorban a HU-SK ETE program 2. prioritás 4. specifikus célkitűzésének eléréséhez járulnak hozzá, azaz a természeti értékek védelmét szolgálják. A beavatkozás várt eredményei: fejlettebb, környezetbarát eszközpark a védett területeken, a térség természeti értékei jobban tudatosulnak az emberekben./Hlavný cieľ projektu: ochrana prírodných hodnôt v Szigetköze a na Žitnom ostroveŠpecifické ciele:-rozvoj materiálovej základne, slúžiace na obsluhu návštevníkov pri prezentácii prírodných hodnôt spôsobom, šetriacim faunu a flóru chránených území. - spracovanie spoločného zoznamu chránených druhov flóry a fauny pohraničnej oblasti, ktorý bude jednak doplnkom predchádzajúcemu výskumu (HUSK/0801/2.2.1/0246), okrem toho umožní rozšírenie chráneného územia na obidvoch stranách hranice- zvýšenie ekologického vedomia obyvateľstva prihraničia v súvislosti s ochranou chránených prírodných hodnôt. - rozvoj spolupráce slovenských a maďarských inštitúcií ochrany prírody a ostatných organizácií, sieťovanie, na základe vyššie uvedených cieľov projektu, najmä programu HU-SK ETE 2 Priorita 4 prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov, a to k ochrane prírodných hodnôt. Očakávané výsledky intervencie: moderné, k životnému prostrediu šetrné spôsoby chránených parkov, dostať do povedomia prírodné bohatstvo regiónu. Achievements: The project is a complementary action to two previous HUSK projects (HUSK/0801/2.2.1/0246 and HUSK/0901/2.2.1/0119), whose integrated goal was to develop the protected area of the Danube in the regions of Szigetköz in Hungary and Žitný ostrov in Slovakia. The project objectives were to enhance the protection of the national values in these regions, to develop the equipment of the cross-border nature conservation areas in order to present the natural values to the visitors (by the procurement of solar boats and eco-mobile fleets) and finally to elaborate the common HUSK inventory of the protected plant and animal species of the conservation areas with a cross-border approach. The project also aimed to raise awareness within the local communities towards the protection of the natural values of their region.
Up2Europe Ads

Details

  • 83.8%   495 942,27
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website