Search for European Projects

Ökat nyttjande av biomassaresurser i Mitt-Skandinavien
Start date: Jun 30, 2010, End date: Mar 31, 2011 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska samla hela livsmedelskedjan i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland i ett nätverk, för att stimulera innovation i utvecklingen av olika former av bioenergi. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), Papir- og fiberinstituttet (PFI AS), Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU) och Mittuniversitet, har tillsammans tagit initiativ till att etablera projektet. Huvudmålet är att skapa ett nätverk av aktörer inom forskning, skogsindustrin, energiproducenter och användare, privata skogsägare och offentliga aktörer med ansvar för regional utveckling. Nätverket kommer att främja samarbete och innovation för att skapa affärsutveckling och produktutveckling för en bättre förädling av råvaror.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 25.6%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website