Search for European Projects

Od Přimdy k Sedmihoří (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0501)
Start date: Jan 30, 2007, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je vydání kniha, která dokumentuje česko-bavorské příhraničí. Kniha popisuje krajinu, dějiny, přírodní a kulturní památky a možnosti turistiky venkovské oblasti, kde před 2. světovou válkou převažovalo německy mluvící obyvatelstvo. Kniha zaznamenává vztahy a život v příhraničí od pravěku přes středověk až do současnosti. Samostatná kapitola je věnována období kolem 2. světové války. Cílem projektu je zdokumentovat historii, představit přírodní a kulturní památky a tím do česko-bavorského příhraničí přilákat turisty.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   70 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants