Search for European Projects

Ochraňujeme kultúrne dedičstvo členov Euroregiónu Beskydy – obcí Gbeľany a Stryszawa.
Start date: Jun 30, 2009, End date: Sep 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Predmetom projektu je vytvorenie zázemia na Slovenskej a Poľskej strane, kde bude možné realizovať spoluprácu v oblasti kultúry, vzdelávania a športu. V obci Gbeľany bude existujúca budova bude zrekonštruovaná tak, aby spĺňala kultúrno-spoločenské požiadavky obyvateľov obce. V tejto budove bude vytvorená stála expozícia tradičných hračiek vyrábaných poľským partnerom a iných rezbárskych výrobkov a produktov tradičnej kultúry. V obci Stryszawa bude bývalá budova horárne zrekonštruovaná tak, aby spĺňala požiadavky na kultúrno-spoločenské a iné podujatia. V rámci tejto budovy sa vytvorí "Beskydské centrum drevených hračiek" a turisticko-informačná kancelária – centrum dokumentácie tvorivosti so stálou expozíciou a miestom na predaj regionálnych výrobkov a informačno-multimediálnou pracovňou. Nakoľko je predmetný objekt národnou kultúrnou pamiatkou, zabezpečí sa jej ochrana a predĺženie životnosti, ale najmä ochrana z pohľadu zachovania historických hodnôt. Achievements: Cieľom projektu bolo vytvorenie zázemia a podmienok na slovenskej a poľskej strane pre realizáciu spolupráce v oblasti kultúry, spoločenských aktivít a tvorby. V obci Gbeľany bol existujúci Kultúrny dom zrekonštruovaný tak, aby spĺňal kultúrno-spoločenské požiadavky a očakávania obyvateľov obce. V objekte sa usporiadala stála výstava tradičných drevených hračiek vyrábaných v obci poľského partnera, vzniklo zázemie na organizáciu rozličných typov udalostí a v jednej z obnovených miestností si svoje sídlo našla miestna knižnica. Na poľskej strane hranice v obci Stryszawa sa nepoužívaná a chátrajúca budova dávnej horárne pochádzajúcej z polovice XIX. storočia a zapísanej do registra pamiatok zrekonštruovala a stala sídlom Beskydského centra drevených hračiek s dokumentačným strediskom, stálou expozíciou, a taktiež informačným a multimediálnym štúdiom. Strzyszawa je jedným z hlavným stredísk ľudového hračkárstva v Poľsku. Hračky sa tu začali vyrábať v prvej polovici XIX. storočia. Tradičnými hračkami regiónu sú drevené fúriky, hrkálky, koníky na kolieskach, vtáčiky s pohybujúcimi sa krídlami (tzv. klepoki) a farebné vtáky. Na začiatku XX. storočia sa začalo s masovou výrobou vtákov. Legenda hovorí, že jeden Stryszawianin – Teofil Mentel – na koniec plnenia služby u pustovníka v Kalwarii dostal od neho knihu s obrázkami vtákov. Keď sa vrátil do Stryszawy, začal podľa ilustrácií v knihe vyrezávať vtáky z dreva. Stryszawské vtáky sú farebnejšie ako tie v prírode, a preto sa veľmi často nazývajú aj rajskými vtákmi. V Beskydskom centre drevených hračiek sa nachádzajú staré vzory ľudových hračiek, je možné sa oboznámiť so zásadami ich tvorby, stretnúť sa s ľudovými umelcami, ktorí ich vytvárajú alebo sa zúčastniť na folklórnych dielňach, počas ktorých môže každý vytvoriť vlastné dielo a zároveň sa oboznámiť s históriou hračkárstva v regióne, dozvedieť sa viac o vtáčích druhoch imitovaných v dreve a rozvíjať umelecké a maliarske schopnosti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   1 079 927,03
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants