Search for European Projects

Ochrana přírody bez hranic (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0181)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Základním cílem projektu je rozvoj tvůrčího přístupu dětí ve věku 10 - 18 let k tématice ochrany přírody, vzájemné spolupráce a rozvoje vzájemných vztahů bez ohledu na přítomnost hranice - tedy v přeshraničním, česko-rakouském kontextu. V rámci projektu bude realizováno společné vzdělávání cílové skupiny dětí a rozvoj jejich dovedností v oblasti práce s fotografickým přístrojem, fotografováním přírody a jejích krás a především její ochrany. Základními výstupy projektu budou: 1) vytvoření společného dvojjazyčného fotoatlasu, který bude prezentovat fotografické výtvory, které děti v rámci projektu realizují včetně jeho prezentace na internetových stránkách obou partnerů projektu, 2) uspořádání společné přeshraniční výstavy v Třeboni a Gmündu, kde budou nejlepší vytvořené fotografie prezentovány veřejnosti. V rámci projektu se dále předpokládá realizace společného kroužkování ptáků na Třeboňsku, výlety do přírody kolem řeky Lužnice a celého Třeboňska - opět s cílem rozvíjet u cílové skupiny dětí vztah k přírodě. Projekt rozvíjí u cílové skupiny dětí jejich teoretické a praktické dovednosti, vytváří podmínky pro společné setkávání, spolupráci, odbourávání bariér, zlepšování jazykové vybavenosti dětí a podílí se i na vytváření podmínek pro budování přátelských vztahů mezi dětmi z obou stran hranice. Projekt bude, vzhledem k přírodnímu bohatství regionu realizován především v oblasti Třeboňska a okresu Gmünd - v povodí řeky Lužnice. Projekt byl společně plánován a připravován oběma partnery a je logickým vyústěním a pokračováním dosavadní spolupráce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   70 858,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants