Search for European Projects

Ochrana biodiverzity spásaním stádom huculov a tradičným spôsobom hospodárenia / Biodiverzitai oltalom a huculok legeltetel és hagyományos módozat gazdalkodásal. (Hucule)
Start date: Aug 31, 2012, End date: Aug 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Strategický cieľ: Zvýšiť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie v cezhraničnej oblastiCiele prirorít programu: 2.2.1 Spoločná starostlivosť o prírodné prostredieCelkový cieľ: Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie pomocou chovu huculov Špecifické ciele: 1. Menežment niektorých lúčnych biotopv na území NP, udržanie tradičnej kultúrnej krajiny s pôvodnými druhmi flóry a fauny 2. Prínos k udržaniu plemena koňa Hucul 3. Turistická ponuka pre návštevníkov NP 4. Príspevok k regionálnemu hospodárskemu rozvoju dotknutých lokalít v NP 5. Environmentálna výchova verejnosti a ukážka tradičného spôsob obhospodarovania a využívania územia/1. A program stratégiai célja: A határon átnyúló területen a gazdasági és szociális színvonal megnövelése2. A program prioritásának céljaji2. Prioritási tengely: Természeti környezet, természet védelem és hozzáférhetőség.Tamogatás területe 2.2 Közös természetvédelmi tevékenységek Prioritás 2.2.1 Közös természetvédelmi tevékenységek- Intészkedés tartalma: Természeti értékek védelme, természetvédelmi tudatosság növelése. A pályazat neve: Természet védelem a Muránska planina Nemzeti Park-ban az eredeti ló fajtával HucullalA pályazat céljaji ezért így vannak következőképpen összegezve.-A kiválasztot egyes gyepes biotópusoknak a fentartása a NP területén, legeltetéssel az alap ménessel, és a hagyományos kultúr tájnak a fenntartása az egyéni álat és növényi fajajival-Hozzájárulás a Hucul ló fajtának a fennmaradádsát az eredeti standardjában-Turisztikaji ajánlat a NP látogatójinak-Hozzájárulás a regionális gazdasági fejlődéshez az érintet helyiknek a NP területén-Nyilvánosság ökonevelése és a hagyományos gazdálkodási módoknak és a területnek a használatának bemutatása. Achievements: The protection of the environment, fauna and flora plays a vital role in the (green) future of our children. The project partners successfully addressed this problem by using a non-typical approach, saving biotopes in protected areas by using HUCUL horses. This also helped to maintain the tradition regarding HUCUL horses and their breeding. Through the project activities, HUCUL horses and equipment were purchased, methodological centres were built, methodological materials were developed and environmental education runs continuously.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 81.6%   647 051,62
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants