Search for European Projects

Obnova venkovských tradic v obci Staré Hobzí (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0206)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Jan 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Velmi intenzívně probíhá spolupráce mezi obcemi Staré Hobzí a Waldkirchen an der Thaya, o čemž svědčí nejen časté vzájemné návštěvy jejich představitelů, ale dlouholeté pořádání nejrůznějších akcí. Uvedená spolupráce vyústila v pravidelné organizování série zábavných a sportovních akcí. Návštěva na jednotlivých akcích je rok od roku vyšší, hlavně přibývá návštěvníků z Rakouska. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu českých a rakouských občanů je organizace stále obtížnější a finančně náročnější. Záměrem projektu je obohacení programové nabídky k využití volného času občanů a dětí, obnova venkovských tradic uspořádáním posvícení, setkání rodáků a dětského zábavního odpoledne, za účasti rakouských občanů, dětí a jejich rodičů, které umožní odstranění jazykových barier. V průběhu projektu proběhnou 3 akce: posvícení, setkání rodáků a dětské zábavní odpoledne, vždy za účasti rakouských partnerů, kteří se na realizaci akcí podílejí organizačně, účastí na přípravě i vlastním průběhu akcí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   92 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants