Search for European Projects

OBNOVA AREÁLU PARNÍHO MLÝNA V TELČI (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0228)
Start date: Jul 31, 2005, End date: Apr 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předložený projekt řeší rekonstrukci a nové využití památkově chráněného objektu v areálu parního mlýna v Telči. Dojde zde k vytvoření návštěvnického centra pro tuzemské a zahraniční návštěvníky, vč. vytvoření doprovodných služeb. Významným faktorem z pohledu budoucího provozu objektu je obnovení železniční tratě Kostelec – Telč – Slavonice/Fratres - Waidhofen an der Thaya (předpoklad do konce roku 2006) a zároveň existence nové železniční zastávky v těsné blízkosti areálu parního mlýna. Město Telč je přirozeným středem české části této železnice. Areál má ideální polohu jak pro vytvoření zázemí uvedené železniční tratě, tak i pro rozvoj cestovního ruchu (vzhledem výjimečnému kulturnímu potenciálu města). Propojení železniční tratě spojující území ČR a Rakouska je významné nejen z hlediska přepravy obyvatel, ale především také z hlediska rozvoje a vzniku doprovodných služeb v celém dotčeném území. Předložený projekt „Obnova areálu parního mlýna v Telči“ lze v návaznosti na uvedenou železniční trať vnímat jako pilotní a modelový projekt v oblasti rozšíření služeb a v oblasti prohloubení přeshraniční spolupráce. V prostorách rekonstruovaného objektu bude tedy vybudováno širší zázemí pro návštěvníky přijíždějící po této trati a zároveň zde bude vytvořeno centrum historie a současnosti výše uvedené železniční trati. Projekt si klade za cíl přispět ke zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu na obou stranách hranice a dále podpořit zvýšený zájem rakouských turistů o území ČR a naopak. Při přípravě projektu a specifikaci využití objektu v rámci areálu parního mlýna v Telči žadatel úzce spolupracoval se zástupci Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ jehož hlavním cílem je pravě znovuobnovení železničního spojení s obcemi v Dolním Rakousku a propagace této trati. Velice významná je také úloha zahraničního partnera. Partnersky se na projektu podílí také město Telč.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   4 637 841,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants