Search for European Projects

Obec Chlum Svaté Maří slovem i obrazem (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0440)
Start date: Dec 31, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je zajistit pro obec Chlum Svaté Maří česko-německé informační tabule, kde budou uvedené významné údaje z historie obce. Obec je navštěvována vysokým počtem zahraničních turistů, kteří sem zavítají s cílem shlédnout významnou historickou památku - klášter Nanebevzetí Panny Marie. Cílem obce je seznámit turisty s historií nejen kláštera, ale také celé lokality, kde se klášter nachází. Výstupem projektu bude zpracování grafického návrhu infotabule do folie chráněné před UV zářením v počtu 2 kusů a zhotovení 2 kusů stojanů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   39 478,50
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants