Search for European Projects

Nyheter och information ÖVER GRÄNSEN
Start date: Dec 31, 2009, End date: Nov 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Hur ska en fungerande nyhetsförmedling över gränsen i Nordens Gröna Bälte kunna utvecklas? Målsättningen är att undersöka om ett större treårigt projekt för förbättrad nyhetsförmedling över gränsen är praktiskt genomförbart. Målgruppen är regionens medieföretag och myndigheter/organisationer som arbetar med regional utveckling. Projektägarna anser att en väl fungerande nyhetsförmedling och informationsspridning är ett viktigt "smörjmedel" för att utveckla samarbetet över gränsen, ekonomiskt, politiskt, kulturellt och idrottsligt. Projektet är avslutat och projektledaren uppfattar att deltagande medieföretag och övriga i målgruppen har visat en generell positiv inställning till nyheter över gränsen och att det ger en god grund för kunna genomföra ett treårigt projekt.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website