Search for European Projects

Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen

Syftet med projektet är att stimulera regional utveckling i Kvarkenregionen. Projektet ska kartlägga och analysera de förändringar som sker på regional nivå i Österbotten och Västerbotten. Objekt för undersökningen är mobiliseringen av medborgarnas intresse för samhällsutvecklingen när regionala reformer förändrar regionindelning och regionala uppgifter. På lång sikt är avsikten att skapa ett Kvarkeninstitut för att fortsätta den verksamhet som projektet påbörjar.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 60%   150 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants