Search for European Projects

Nya marknader för St Olavsloppet/Nye markeder for ST Olavsløpet
Start date: Dec 31, 2000, End date: Dec 30, 2002 PROJECT  FINISHED 

St Olavsloppet är i huvudsak en regional företeelse. För att loppet ska kunna utvecklas och överleva behövs en satsning för att öka antalet deltagare. I projektet ska en intensifiering av rekrytering breddas till att omfatta marknader på nationell och internationell nivå. Aktiviteter i projektet är bl.a. etablering av landslagsklass och inofficiellt nordiskt mästerskap för landslag, turistiskt samarbete, kvalitetssäkring, mediaservice och marknadsföring.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details