Search for European Projects

Novoměstská česko-polská setkávání a kulturní tradice
Start date: Dec 16, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na úspěšně zahájenou spolupráci města s polskými partnery. Cílem je představit českým i polským návštěvníkům kulturní dědictví a život v dané lokalitě, přiblížit veřejnosti kulturní zvyky a tradice nedalekých sousedů, zapojit do tohoto dění i žáky českých a polských škol a vést je tak k toleranci vůči jiným etnikům, k zájmu o kulturu a život v zemi jejich sousedů a k vytváření přirozených vazeb. Projekt by měl přispět i k oživení cestovního ruchu ve městě a v nedávno vzniklém mikroregionu, jehož je Nové Město členem, a nabídnout návštěvníkům zábavným a netradičním způsobem možnosti poznávání kultury a památek. Měl by prohloubit i spolupráci na různých úrovních.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 68.1%   77 544,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants