Search for European Projects

Novohradská expedice (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0185)
Start date: Oct 31, 2005, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt Novohradská expedice navazuje na současný školní projekt Ekologickou výchovou k pochopení, který realizují Základní školy v Nových Hradech a Litschau a v současné době vrcholí. Na základě roční zkušenosti s realizací projektu s přeshraničním efektem je postaven i další a navazující projekt, který by měl pokračovat v aktivním partnerství, zlepšování jazykových dovedností a poznáváním novohradské krajiny se zaměřením na přírodu a její ochranu. Realizace projektu bude rozložena do tří částí. První část bude předexpediční a bude obsahovat především rozšíření slovní zásoby (německo-česko-anglické) vztahující se k přírodě a její ochraně, bližší seznámení s novohradskou krajinou po stránce přírodovědné a historické a dále věcnou a metodickou přípravou dvou expedic. V této přípravně části budou spolupracovat učitelé přírodopisu, cizích jazyků, dějepisu a aktivní členové místní organizace ochránců přírody. Druhou část bude tvořit jednodenní výzkumná expedice do předem vymezené lokality, kterou bude naučná stezka Tereziino údolí u Nových Hradů. Na této naučné stezce budou žáci ve smíšených skupinách provádět pokusy a zjištění o stávajícím stavu přírody. Bude vybráno 7 zajímavých míst - stanovišť, na kterých budou žáci za pomoci instruktorů (členů ČSOP) plnit zadané úkoly. Tato část bude zaměřena především na aktivní spolupráci při pokusech a zjištěních. Společná práce smíšených skupin bude hodnocena, přičemž budou na základě bodování určeni nejlepší badatelé. Třetí část bude tvořit jednodenní poznávací expedice do Novohradských hor, kdy budou čeští žáci plnit úlohu průvodců pro návštěvníky - rakouské žáky. Seznámí je s přírodními zajímavostmi, např. Hojnovodským pralesem či se zbytky systému pro splavování vorů z minulého století.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   54 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants