Search for European Projects

Norsk-svensk förskollärarutbildning med vikt på barnkultur och kulturarv
Start date: Jul 31, 2009, End date: Jul 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska utveckla förskoleverksamhet och en museumprofil som visar att regionen är en region som prioriterar barn med inriktning mot kulturarvspedagogik och barnkultur. Projektet ska stärka samarbetet mellan högskolor och kulturinstitutioner i regionen när det gäller undervisning, forskning och kommunikation och öppna upp möjligheter att ge studenterna gränsöverskridande val - att göra eleverna medvetna om regionens mångfald och möjligheter. Du kommer att stärka kvaliteten och innehållet på undervisningen i regionens förskolor och kulturinstitutioner.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 21.3%   281 926,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website