Search for European Projects

Norsk - Svensk BSc i Skogsnäring
Start date: Dec 31, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska genomföra en undersökning för att utröna möjligheterna att bygga upp en gränsöverskridande utbildning inom området skogsbruk och innehållet i en sådan. En grundlig undersökning av kompetensbehovet inom skogs- och tränäringen i regionen kommer att göras, även intervjuer med utbildningssökande ungdomar kommer att genomföras. Detta stämmer väl överens med målen i åtgärden A1, om ett utvecklat och anpassat utbildningsutbud och utvecklande av nätverk och samarbeten mellan utbildningsinstitutioner och näringslivet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details