Search for European Projects

Nordisk Emballageutbildning
Start date: Jan 31, 2009, End date: Jan 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Huvudsyftet är att utveckla en gemensam nordisk utbildning inom förpackningsindustrin som ska täcka behovet av arbetskraft för industrin och inom forskningen. Vidare kommer projektet att leda till ett permanent samarbete mellan Karlstads Universitet (KaU), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Østfold (HiØ), Nofima Mat og Østfoldforskning för att utveckla och driva utbildningsprogrammet. Emballasjeforening (DNE) og The Packaging Arene (TPA) är viktiga partner i projektet.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 24.1%   292 111,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website