Search for European Projects

No To PrejuDiscrimination
Start date: Apr 1, 2015, End date: Oct 1, 2015 PROJECT  FINISHED 

"Önyargıya Hayır" gençlik değişim projesi, 4-15 Haziran arasında Eskişehir ilinde, 9 gün sürecek şekilde planlanmıştır. Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ülkelerinden - liderler dahil - 10 kişi, Türkiye'den - liderler dahil - 11 kişi projeye katılacaktır. Proje süresince röportajlar, gözlem, drama, tartışma, sunumlar, hareketlendirici oyunlar, grup/bireysel çalışmalar, eğitim, değerlendirme çalışmaları, oyunlar ve açık alan aktiviteleri, tarihi mekanlar, doğal mekanlar ve il merkezi gezileri; mangal ve kültür geceleri gibi aktiviteler gerçekleştirilecektir. Proje konumuz, kendi önyargılarımızın farkına varmayı, diğer insanları nasıl etiketlediğimizi ve toplum içindeki bu ön yargıları kırmayı hedef alır. Biz, bu projeyle, içimizdeki önyargılı insanların ve de toplumun yaşam perspektifleri yüzünden dışladığı insanların bu konudaki farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz. Bu proje, sadece önyargı ve etiketlenmeye maruz kalmış insanları değil aynı zamanda başkalarına önyargıda bulunup onları etiketleyenleri de hedef alır. Önyargı ve etiketlemenin kaçınılmaz sonucu, insanlar arasındaki iletişim eksikliğidir. Bu yüzden iletişim problemi, bu sorun projemizin çözmeyi amaçlayacağı ana sorunlardan biridir. Bu projenin bir sonucu olarak, öncelikle katılımcılar işbirliğini öğrenecek ve birbirlerini tanıyacaklar. Dışlanmış insanların neler hissettiklerini anlamak için şansları olacak. Bunun sonucunda, empati yetisi kazanacaklar. Aktiviteler drama teknikleri de içerdiği için, farklı drama teknikleri de öğrenecekler. Bu aktivitelerin yardımıyla katılımcılar toplumdaki önyargı ve etiketleme sorununu görecekler ve bu sorunu çözmeye çalışacaklar.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

3 Partners Participants