Search for European Projects

Nemzetközi oktatási hálózat kialakítása a KKV-k megsegítésére / Vytvorenie medzinárodnej vzdelávacej siete na podporu MaSP. (Lehetőségek a versenyképességhez / Možnosti k získaniu konkurencieschopnosti)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Mar 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Átfogó célunk a határ mentén dolgozó kis-és középvállalkozói réteg társadalmi és a gazdasággal kapcsolatos tudatos fejlesztése. A két tagállam helyi közösségeinek együttműködéséhez szükséges feltételek megteremtése, amely során elérhetjük a határtérségben dolgozó KKV-k versenyképességének a javítását. Specifikus célunk, hogy a két ország közötti fenntarható együttműködéshez szükséges feltételek tovább folytatódjanak. Az ABAÚJ-ABAÚJBAN EGTC égisze alatt kialakított Partnerség által, a korábban befejezett és elkezdett projektek során a külöböző közösségek (önkormányzatok- civil szféra- gazdasági szereplők) között tovább folytassuk a hosszú távú együttműködést és bővítsük azok eredményeit. A határ mentén élő helyi lakosok foglalkoztatási és jövedelmi szinvonala növekedjen, amely elősegíti a térség erős adottságainak a további még eredményesebb kiaknázását. Segítsük a helyi termékek piacrajutását, mely szorosan kapcsolódik a turisztikai vállalkozásoknál a vendég éjszakák növekedéséhez, mely elősegíti a célterület versenyképességét.Javítani tudjuk az információ belső és külső áramlását. A céljaink megvalósítása során az ember közeli megoldásokat tekintjük mérvadónak és a tudatos természeti értékeink védelmét. A rövid távú konkrét céljaink a következők: Restén a bentlakásos Nemzetközi Vállalkozói Oktatási Intézetet, Buzitán a Nemzetközi Vállalkozói Oktatóközpontot hozzuk létre, ahol tematikus oktatást kívánunk megvalósítani. Buzitán ugyanebben az épületben létrehozunk egy bemutatótermet, az épület földszintjén, ahol a régi malom gépei lesznek kiállítva. Az épület alsó szintjén helyi termékek bemutatását tervezzük. Az EGTC égisze alatt elindított Nemzetközi Vállalkozói Klub tovább szervezését folytatjuk és egy közös honlap kifejlesztésével inkubátor jelleggel segíteni szeretnénk a vállalkozóknak a világhálón történő ingyenes megjelenését. A vállalkozók részére szakmai konferenciák megtartását tervezzük. Achievements: Cooperation in business activities between Hungarian and Slovak SMEs is not utilizing the available business potential of the concerned Abaúj region. The project activities, including the creation of suitable business premises as well as workshops and trainings for SMEs, contributed to strengthening the existing business relations between SMEs on both sides of the border and to the creation of new ones.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 84.7%   1 139 556,07
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website