Search for European Projects

Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0039)
Start date: Feb 7, 2005, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu se v Areálu Zdraví Šumava vybuduje Návštěvnické centrum se zaměřením na tradiční zpracování textilu. Návštěvníci Šumavy si v interaktivní expozici budou moci vyzkoušet tradiční přístupy při výrobě a budou jim přiblíženy technologické postupy našich předků. Fungování jednotlivých jevů jim bude populárně-vědecky vysvětleno. Zájemci budou mít možnost absolvovat krátké jedno-, dvoudenní i delší týdenní kurzy tradiční řemeslné textilní výroby. K ubytování účastníků kurzů bude sloužit několik pokojů, stravování bude zajištěno v samoobslužné kuchyňce. V případě dobudování Návštěvnického centra budou pro návštěvníky k dispozici následující služby: a) interaktivní expozice s 15 exponáty přibližujícími návštěvníkům podstatu tradičních přístupů, používaných technologií, včetně vědecko-populárního vysvětlení podstaty problému, jevu či historické zkušenosti; b) ateliér pro ukázku tradičních výrob, kde budou návštěvníci svědky ukázek tradičních výrob; c) přednášková síň pro pořádání kurzů tradičních výrob, seminářů, přednášek a setkání s bavorskými kolegy; d) ubytovací kapacita v osmi dvoulůžkových pokojích, které budou převážně sloužit pro účastníky kurzů tradiční textilní výroby.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 74.5%   1 312 257,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants