Search for European Projects

Navrácení přeshraniční funkce cesty Prudník-Rýlovka na základě Schengenské smlouvy
Start date: Sep 30, 2008, End date: Jun 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Projekt je situován v příhraniční části PL -ČR, která leží na území prudnického okresu a k němu přilehlé obci Hlinka (ČR). Realizovaný projekt bude navazovat na zpracovanou modelovou analýzu překračování hranice mezi Českou republikou a Polskou republikou. Tato analýza byla vypracovaná na zadání města Opava v roce 2000 a byla spolufinancovaná z prostředků Evropské unie. Předmětem projektu je modernizace povrchu vozovky silnice od osady Hlinka- Rylovka do Krzyżkowic, označené dále číslem 1615, přes Dytmarów do města Prudnik. Investiční práce mají za cíl modernizovat aktuální stav povrchu vozovky, krajnice a chodníků v osadách, přes které silnice č. 1615 vede. Plánované investiční práce umožní zařadit silnici do vyšší kategorie, neboť v důsledku eliminace nerovností a vyjetých kolejí se po ní budou moci pohybovat vozidla s vyšší hmotností na nápravu. Dále, během zemních prací bude možné vyměnit poškozené nebo staré prvky technické (podzemní) infrastruktury. Velmi důležitým faktorem rozhodujícím o lokalizaci investic je, že silnice je určena pro potřeby malého příhraničního styku mezi územím České republiky a Polské republiky. Po vstoupení Schengenské dohody v platnost a otevření hranic obou spolu sousedících států se otevřela možnost volného pohybu osob a zboží. Po modernizaci a zprůchodnění této ? nečinné v části pohraničí ?silnice a jejím zařazení, v plném rozsahu, do dopravní infrastruktury, bude pohraniční oblast splňovat podmínky vnitrostátní a vnitroevropské oblasti. Usnadní to a umožní vznik vzájemných společenských a hospodářských vazeb. Achievements: Projekt byl umístěn v příhraniční části České a Polské republiky, která se nachází na území prudnického okresu a sousední české obce Hlinka. Projekt se týkal znovu zprovoznění komunikace a spočíval v přestavbě silnice na úseku Hlinka - Rýlovka - Krzyżkowice – Prudnik, označené číslem 1615. Tato komunikace byla v minulosti významným, hospodářským propojením, zrušeným v důsledku politických rozhodnutí obou států. Dnes umožňuje významné zkrácení cesty z Prudniku do Głubczyc. Umožňuje také hospodářské oživení oblastí na obou stranách hranice, které jsou postiženy poměrně vysokou mírou nezaměstnanosti. V rámci investičních aktivit realizovaných v rámci projektu byla zvýšena únosnost silnice (tlak nápravy na vozovku) a v důsledku výstavby chodníků se v obcích, kudy silnice vede, zvýšila bezpečnost chodců. Velice významným faktorem, který rozhodl o místě investice, byla možnost využití komunikace pro potřeby malého pohraničního styku mezi oblastmi České a Polské republiky. Po vstupu obou zemí do Schengenského prostoru a otevření státních hranic se objevila možnost volného pohybu osob a zboží. Po modernizaci a zprovoznění této komunikace a jejím plném zařazení do silniční infrastruktury, je možné příhraniční oblast opět plně funkčně využívat, což usnadní vznik a obnovu vzájemných vazeb jak sociálního, tak i hospodářského charakteru.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   2 300 653,21
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants