Search for European Projects

Navazování partnerství fotbalových mužstev Častolovice a Przeworno
Start date: Apr 30, 2006, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je navázání spolupráce českých a polských fotbalových mužstev prostřednictvím společných utkání. Na české straně se jedná o uskutečnění každoročního fotbalového turnaje pořádaným Sportovním klubem AFK v Častolovicích, který se bude konat v červnu 2006. Setkají se zde poprvé naši a poští amatérští fotbalisté, děti i dospělí a to nejen na trávníku fotbalového hřiště. Součástí dvoudenního programu je také neformální setkání představitelů klubů a představení města. Jelikož se jedná o projekt společný, bude probíhat obdobná akce na polské straně v září tohoto roku v gmině Przeworno. Hlavními aktéry obou akcí jsou hráči do jedenácti let ze spádové oblasti Euroregionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   85 225,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants