Search for European Projects

Naturinformation - naturism i gränslandet Rogen-Femundsmarka-Långfjället
Start date: Jun 30, 2009, End date: Sep 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Projektet syftar till att ge bättre förutsättningar för att bevara området Rogen-Långfjället- Femundsmarkas naturkvaliteter och kulturhistoriska värden genom förbättrad förvaltning och förbättrat nyttjande. Bättre möjligheter för naturnära friluftsliv och turistnäring i området. Ökad information om områdets natur-, kultur- och friluftslivskvaliteter Bättre kanalisering av besökarna i området . Bättre hänsynstagande till rennäringen i området . Tillvaratagande av biologisk mångfald och landskapskvaliteter i området. Ökat samarbete mellan förvaltningsmyndigheterna i Sverige och Norge.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 27.6%   149 611,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website