Search for European Projects

Náš duhový svět
Start date: Nov 8, 2005, End date: Jan 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Kulturní a sportovní akce pořádané v roce 2006 pro české a polské handicapované klienty ústavů sociální péče v Ostravě a v Polsku na základě oboustranné spolupráce. Jedná se celkem o pět společných akcí, z nichž tři jsou pořádány na území ČR a dvě na území Polska: Beskiski Rajd Górski v Równici-Ustroni ke Dni mentálně postižených a Třebovická olympiáda v přizpůsobených sportech v Ostravě-Třebovicích, XI. Setkání rodin v partnerském zařízení v Pogórze v Polsku v září 2006, výstava Náš duhový svět III v Ostravském muzeu v listopadu 2006 a v prosinci pak Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro mentálně postižené sportovce. Všech těchto akcí se zúčastní obě partnerské strany.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   106 092,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants