Search for European Projects

Napojení historické části města Bohumína na obec Chalupki-zajištění dopravní dostupnosti vybudováním komunikace a chodníků
Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Hraniční přechod Bohumín-Chałupki byl před stavbou nového hraničního přechodu využíván jak občany ČR,tak PR v obousměrném provozu pro vozidla,cyklisty i chodce.Příjezd byl zabezpečen přes náměstí a historické centrum Starého Bohumína po ul.Slezské až do povodní v roce 1997.Povodně zásadním způsobem most poškodily a důsledkem byla výstavba nového mostu navazujícího na komunikaci z Nového Bohumína a dnes dálnici D47.Starý most byl opraven se zachováním jen jednosměrného provozu s omezením hmotnosti vozidel.V současnosti je po výstavbě nového mostu v roce 2004-06 a odklonění dopravy hojně využíván pouze pro pěší a cyklisty jak z Bohumína,tak polských obcí zejm.Krzyzanowice(součástí jsou:Chałupki,Zabełkow).Historické centrum Starého Bohumína je ve směru od Národního domu,tzn.náměstí na most napojeno pouze jako chodník šířky 2,0m s nevyhovujícím asfaltovým povrchem.Vyloučení dopravy ze starého mostu a její odklonění na nový most mělo pozitivní dopad ve formě zmírnění vlivu těžké nákladní dopravy na životní prostředí i bezpečnost obyvatel,ale zároveň i negativní dopad na přeshraniční styk obyvatel v blízkosti hranice.Obzvláště po vstupu zemí do Schengenského prostoru vzrostl pohyb osob a vozidel v příhraničí a množí se požadavky po znovuobnovení dopravy i pro motocyklisty,osobní a nákladní vozidla do 3,5t celkové hmotnosti.Hlavním důvodem realizace předmětu projektu je nutnost úpravy komunikací vedoucích k hraničnímu přechodu a zvýšení bezpečnosti chodců, vznik nové křižovatky umožňující přístup k hraničnímu přechodu přímo z Bohumína a zároveň napojení na místní komunikaci,výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků,zpevnění krajnic,úprava příkopů a zeleně,přeložky vodovodu,veřejného osvětlení a semaforu.Délka úpravy komunikace na české straně je 115,0m a na polské straně 292,50m.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   249 901,70
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website