Search for European Projects

NanosensEU
Start date: Jun 30, 2010, End date: Jun 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Het ontwikkelen van een universeel meetoppervlak voor de detectie van biomoleculen. De beschikbaarheid van een dergelijk meetoppervlak laat toe op een meer efficiënte wijze biosensoren te ontwikkelen en te gebruiken. Biosensoren zijn zeer gevoelige analysesystemen die gebruikt worden in diverse takken van de life sciences en daaraan gekoppelde bedrijfsactiviteiten.Het leveren van de proof-of-principle voor het concept van een universeel meetoppervlak door het realiseren van twee lab-on-a-chip sensoren. De twee ontwikkelde prototypes voor de detectie van een merkeiwit bij cardiovasculaire aandoeningen en voor de detectie van pindanootallergenen t.b.v. de voedingsindustrie.Het ontwikkelen van een kenniscluster inzake biosensoren waarbinnen complementaire specialisaties worden samengebracht van zowel kennisinstellingen, sectororganisaties als bedrijfswereld. Achievements: NanosensEU ontwikkelde nieuwe biosensoren, gebaseerd op innovatieve, nieuwe materialen voor de detectie van biomerkers. Via biomerkers kan men sneller bepaalde voedselallergieën en hart- of vaatziekten detecteren. Samen met de biomedische bedrijven in de grensregio werd hier baanbrekend werk verricht, met alle positieve gevolgen vandien op vlak van zorg en het groeipotentieel voor de betrokken bedrijven.Het project ontwikkelde allereerst een generisch, veelzijdig en flexibel basissensoroppervlak voor de detectie van biomerkers. De werking van dat sensoroppervlak werd aangetoond door de ontwikkeling van twee specifieke sensoren als proof-of-principles: één voor de detectie van pindanootallergenen en één voor detectie van het C-ReactiVE Protein als merkereiwit voor cardiovasculaire aandoeningen.De specifieke expertises van de betrokken projectpartner partners werden maximaal benut en gebundeld, waardoor een grensoverschrijdend kenniscluster op het expertisegebied van lab-on-chip-ontwikkeling is gerealiseerd. Hierin zijn zowel sectorinstellingen als bedrijven actief betrokken. NanoSensEu vormt een bijdrage aan de versterking van de grensregio als kennisregio, met een concrete focus op belangrijke doeldomeinen: health en care enerzijds, en agrofood en agribusiness anderzijds. De commerciële valorisatie van de projectresultaten viel weliswaar buiten de scope van NanoSensEU, maar het project vormt een belangrijke hefboom om in de toekomst verdere stappen in die richting te zetten. Dit gebeurde al deels in Varia, een ander Interreg IV Vlaanderen-Nederland project.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   800 000,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants