Search for European Projects

Nätverk för offentliga ledares kompetensutveckling
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Utveckla och etablera nätverk för kompetensutveckling av offentliga ledare i Inre Skandinavien. Knyta offentliga organisationer i Inre Skandinavien till program för vidareutbildning och utveckla tilläggstjänster för regionens behov av kompetensutveckling.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details