Search for European Projects

Näringslivet som motor för inkludering
Start date: Dec 31, 2009, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Det råder kunskapsbrist bland företag och organisationer i ämnet etnisk mångfald som en resurs samt att de högutbildade akademikerna saknar ett användbart nätverk som leder till anställning. Den demografiska kurvan visar att regionen kommer att behöva arbetskraftsreserven inom de närmaste åren. En stor utmaning är att ändra inställningen bland chefer och anställda ute i företagen. Osäkerhet inom området gör att företag väljer bort sökande och tänkbara kandidater som har en annan härkomst än de själva. Projektet ska genomföra ett mentorskapsprogram som riktas mot företag och arbetssökande. Projektet ska även göra en handbok riktad mot företagsledare som ska användas i samband med rekrytering av personer med annan etnisk bakgrund.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 266.7%   133 333,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website