Search for European Projects

Na kole po stopách Krále Šumavy (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0213)
Start date: Apr 30, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je především vybudování nového úseku cyklostezky v délce 1,86 km z obce Nové Hutě směrem na Pláně (Zadov, Churáňov). Stávající komunikace má charakter extravilánové silnice, která je v současné době využívána jako místní komunikace. V rámci projektu bude tato cesta vyňata ze sítě místních komunikací a dále bude sloužit pouze jako cykostezka, ktará vyústí na silnici II/168. Navrhovaná cyklostezka přímo navazuje na stávající cyklotrasu 1040, která vede směrem od hraničního přechodu Bučina (Finsterau) přes Borová Lada na Nové Hutě. Řešený úsek prodlužuje stávající cyklotrasu 1040 směrem na Pláně, Zadov a Churáňov. Velmi důležité je z pohledu mezinárodního významu přímé napojení na stávající nadregionální cyklotrasu 33, která je páteřní trasou protínající celou Šumavu a bývá označována jako Šumavská magistrála. Tato trasa spojuje důležité hraniční přechody Šumavy. Vede z okresu Domažlice, hraniční přechod Všeruby, přes okres Klatovy a Prachatice do okresu Český Krumlov, hraniční přechod Dolní Dvořiště. Cyklotrasa 1040 napojuje přechod Bučina (Finsterau) na trasu 33 (Šumavskou magistrálu). Kromě vlastní cyklostečzky bude výstupem projektu rovněž propagační materiál v německém a českém jazyce, který bude propagovat cyklistické trasy (především přeshraniční), které novou cyklostezku využívají. Tento propagační materiál bude mimo jiné upozorńovat na hlavní atraktivity cestovního ruchu v regionu. Projekt vzhledem k vzájemné provázanosti svých výstupů tak vytváří integrovaný produkt cestovního ruchu se zřetelným přeshraničním dopademv oblasti cestovního ruchu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   2 156 302,50
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants